РЕЗУЛТАТИ

jавног, отвореног, идејног, једностепеног, анонимног конкурса
за израду урбанистичко-архитектонског решења
аутобуске и железничке станице Нови Београд
и пословно-комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду

Жири је оценио ауторска конкурсна решења предата од 54 стручна тима и једногласно донео Одлуке о наградама, откупима и обештећењима, у складу са наградним фондом предвиђеним Расписом конкурса.

Прва награда

Aуторска шифра 11306 – радна шифра 40
у износу од нето 2.300.000,00 динара

Аутор: тим Proaspekt д.о.о.
Владимир Лојаница, диа, Милан Лојаница, диа
Пројектанти: Соња Пештерац, диа, Марија Мијовић, диа
Пројектантска сарадња: Срђан Марловић, диа
Модел: Влада Лукић, м.арх.

Друга награда

Aуторска шифра 95209 – радна шифра 38
у износу од нето 1.150.000,00 динара

Аутор: Драган Вуковић, диа
Правно лице овлашћено за заступање: Колубара инвест градња доо

Трећа награда

није додељена

Откупи

Додељена су четири једнаковредна откупа
у износу од по нето 345.000,00 динара


Ауторска шифра 77855 – радна шифра 06
Ауторски тим: Емина Савић, диа, Филип Гржетић, диа, Света Теофиловић, диг
Сарадници: Зора Шћепановић, диа, Ивона Клем, диа, Ивана Поповић, диа, Јулија Лазић, диг
Рад је рађен у Машинопројекту копринг а.д., Београд.

Ауторска шифра 13710 – радна шифра 15
Аутори: Александар Леко, диа, проф.др Ратомир Врачаревић, дис
Коаутори: Милица Ламбрин, м.арх., Теа Константиновић, м.арх., Александра Праштало, м.арх.
3Д модели: Душан Ненадовић, м.арх.
Консултант за конструкцију: Иван Бојовић, диг
Консултант за пејзажну архитектуру: Весна Надаждин-Љубичић, дипа
Консултант за машинске инсталације: Радослав Галић, дим, Quiddita доо
Консултант за ППЗ: Милован Главоњић, дие, MIDVEJ MGV доо

Ауторска шифра 10109 – радна шифра 29
Аутори конкурсног рада: Хелена Шацка, диа, Вељко Младеновић, диа, Тамара Петровић Комленић, диа, Тијана Томашевић Зелић, диа, Милан Павићевић, дис
Сарадник: Зоран Павловић, арх.тех.
Консултанти: Зоран Рубињони, дис, Огњен Ђуровић, диа
Овлашћено правно лице за заступање: Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП

Ауторска шифра 75938 – радна шифра 50
Ауторски тим „КАНА Архитекти“: Љиља Брајковић, диа, Спасоје Радомиловић, м.арх., Марина Илић,м.арх., Александра Ђорђевић, б.арх., Бојана Поповић, б.арх., Невена Балалић, б.арх.
Архитектонска визуелизација „ЕДИТ студио“: Урош Нешић, м.арх., Игор Козић, м.арх.
Консултант за централне градске функције и урбану мобилност: доц.др Ксенија Лаловић, департман за урбанизам, Архитектонски факултет у Београду
Консултант за саобраћајне терминале: доц. др Зоран Папић, департман за саобраћај, Факултет техничких наука у Новом Саду
Макета: Александар Котевски, м.арх.

Обештећења

Додељена су два једнаковредна обештећења
у износу од по нето 230.000,00 динара


Ауторска шифра 12221 – радна шифра 12
Аутор: Дејан Јокић, диа
Консултанти за саобраћајно решење: Иван Ђунисијевић, диг, Јован Теофиловић, возач ГСП Београд, Милан Стругаревић, возач Ласте Београд

Ауторска шифра 13975 – радна шифра 23
Рад је урађен у оквиру бироа NORMOTIC
Ауторски тим: Зоран Дмитровић, диа, Видоје Ђукановић, диа, Ана Јевтић, диа, Марија Радојловић, диа, Данијела Мијовић, диа
Сарадници: Ана Стакић, диа
Визуелизација: Зоран Дамјановић
Организатор: Драгана Ранчић

Информације о месту и датуму отварања изложбе и дискусије учесници конкурса ће накнадно добити преко интернет сајта Урбанистичког завода Београда www.urbel.com/blok42konkurs и Друштва архитеката Београда www.dab.rs.У Београду, 30.05.2014.
Жири конкурса:

др Синиша Мали, дипл.економиста
председник Жирија
Срђан Милановић, дипл.инж.арх.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП,
заменик председника Жирија

и чланови:
Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда, ЈУП
проф.др Владан Ђокић, дипл.инж.арх. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Београду, Грађевински факултет
мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда
мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда

  • Информација за новинаре
    PDF | величина: 231 KB | 02.06.2014.
  • Слике за новинаре (1. и 2. награда)
    ZIP | величина: 27.5 MB | 02.06.2014.
НАЗАД