ПРИЗНАЊЕ ЗА АРХИТЕКТОНСКИ ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ

Друштво архитеката Београда је на конкурсу за "Архитектонски догађај године", за 2009. годину, доделило Признање Урбанистичком заводу Београда за организацију и приказивање Изложбе "Бечка станоградња – Иновативно. Социјално. Еколошки.".

Награда ДАБ-а представља признање за изузетан допринос афирмацији вредности савремене архитектуре и архитектонске културе града и додељује се током Београдске интернационалне недеље архитектуре.

Свечана додела награда обављена је у суботу 15. маја у 16 сати, у Културном центру Београда, Кнез Михаилова 6.


Жири за доделу награде, у саставу:

- Проф. Дарко Марушић, д.и.а., члан УО ДАБ-а, председник Жирија
- Зоран Алимпић, заменик председника Скупштине града Београда
- Проф. др Миодраг Шуваковић, Универзитет уметности у Београду - Факултет музичке уметности
- Зорица Савичић, д.и.а., члан УО ДАБ-а и
- Доц. Мр Владимир Миленковић, д.и.а., Универзитет у Београду- Архитектонски факултет
доделио је једну Награду, три Признања и једну Похвалу за "Архитектонски догађај године", за 2009. годину.


Критеријуми за избор дела за Награду ДАБ-а Архитектонски догађај године су:
  • САВРЕМЕНОСТ: Дело садржи креативно - критички став према данас присутном систему вредности у архитектури и урбанизму Београда.
  • АНГАЖОВАНОСТ: Дело доноси позитивне промене и представља помак у односу на професионални, друштвени и културни контекст наше средине.
  • КРИТИЧНОСТ: Дело отвара и проблематизује теме и питања од значаја за развој и афирмацију вредности савремене архитектуре и урбанизма као и архитектонске етике и културе.
  • ОДГОВОРНОСТ: Дело афирмише и унапређује идентитет, урбани амбијент и урбани лик града.


Награда ДАБ-а "Архитектонски догађај године" представља признање Друштва архитеката Београда за изузетан допринос развоју и афирмацији вредности савремене архитектуре и архитектонске културе града Београда.