Dugoročno prostorno uređenje gradaGENERALNI URBANISTIČKI PLAN se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja.

Generalnim urbanističkim planom definišu se posebno granica plana i obuhvat građevinskog područja, granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje, generalna namena površina koje su pretežno planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.GENERALNI PLAN BEOGRADA 2021
Generalni plan za grad Beograd izradio je Urbanistički zavod Beograda, 2003. godine.
- Generalni plan Beograda 2021
("Službeni list grada Beograda" br. 27/03)

U periodu 2003-2014. godine urađene su i usvojene četiri izmene Generalnog plana Beograda 2021, i to:

- Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021/2
("Službeni list grada Beograda" br.25/05)

- Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021 - Faza 1(Lokacija ambasade SAD)
("Službeni list grada Beograda" br. 34/07)

- Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021 - Faza 2 (Izmena i dopuna GP 2/2006)
("Službeni list grada Beograda" br. 63/09)

- Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021
("Službeni list grada Beograda" br. 70/14)