fiogf49gjkf0d
PLAN DETALJNE REGULACIJE
DELA PRVE MESNE ZAJEDNICE U NASELJU "JAJINCI"
Planom je obuhvaćena teritorija između Kaljavog i Jelezovačkog potoka, Bulevara Oslobođenja i izgrađenog stambenog tkiva naselja Jajinci, površine oko 51ha.

Najveći deo ovog prostora pripada kompleksu rasadnika čija se proizvodnja postepeno gasi a manji deo je izgrađen stambenim objektima – pretežno spontano nastalim grupacijama u zelenom pojasu duž Kaljavog i Jelezovačkog potoka.

Prema GP Beograda 2021 u obuhvaćenom području planirane su: - zelene površine (gradska šuma uz Kaljavi potok) -individualno stanovanje (u zonama uz Kaljavi i Jelezovački potok) -novi kompleksi organizovane stambene izgradnje (na prostoru postojećeg rasadnika)


SMERNICE PLANA:

  • Nova saobraćajna i infrastrukturna mreža - povezivanje naselja sa okruženjem
  • Organizovana stambena izgradnja većeg obima (na prostoru rasadnika)
  • Transfrmacija spontano nastalih blokova uz zadržavanje nasleđene strukture
  • Sadržaji socijalnog standarda - predškolska ustanova i osnovna škola.
  • Unapređenje zelenih površina
  • gradska šuma za pasivnu i aktivnu rekreaciju stanovnika šireg okruženja.

Različiti tipovi stambene izgradnje:
  • zona A (podzone A1, A2, A3) - višeporodično stanovanje sa delatnostima - tip otvoreni blok - organizovana izgradnja objekata, spratnosti od P+2+Pk(Ps) do P+4+Pk(Ps)
  • zona B (podzone B1 i B2) – individualno stanovanje - organizovana izgradnja objekata, spratnosti P+1+Pk(Ps)
  • zona V (podzone V1, V2 i V3) - individualno stanovanje - transformacija spontano nastalih blokova spratnosti P+1+Pk(Ps) do P+2+Pk(Ps)