18. САЛОН УРБАНИЗМА


новембар 2009.
Ниш

Традиција отварања Салона урбанизма на Светски дан урбанизма, 8. новембра, ове године је само „технички“ померена за неколико дана унапред, те су се урбанисти у Нишу срели 6. новембра, када је свечано отворен 18. Салон урбанизма.

Традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација ове сезоне приказала је 121 рад из земље и иностранства, у оквиру следећих категорија:

 • Просторни планови (4 рада)
 • Генерални планови и планови општег уређења (4 рада)
 • Планови регулације (31 рад)
 • Урбанистички пројекти и реализације (5 радова)
 • Конкурси (12 радова)
 • Истраживања, студије из области урбанизма (14 радова)
 • Заштита животне средине кроз студије и урбанистичке планове (7 радова)
 • Примена информатичке технологије (3 рада)
 • Публикације (14 радова)
 • Студентски радови (27 радова)

Урбанистички завод Београда награђен је на овогодишњем, 18. Салону урбанизма, значајним признањем - 3. местом у Категорији Студије и истраживања, за рад СТУДИЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА.


 


Овом темом Урбанистички завод Београда бавио се током 2009. године на више поља, те је рад објединио приказе Студије социјалног становања РС која је део Стратегије просторног развоја Републике Србије, Изложбе "Бечка станоградња – Иновативно. Социјално. Еколошки." и Радионице "Социјално и модерно – станоградња у Бечу".
Ауторски тим Студије социјалног становања РС:
Марија Лалошевић, мр Жаклина Глигоријевић, Дарко Савић, др Ђорђе Мојовић (Програм за урбани развој), Маја Јоковић Поткоњак, Радмила Марковић
Ауторски тим Изложбе и Радионице:
Марија Лалошевић, тим Урбанистичког завода Београда и ComPRess Београд

Студија социјалног становања део је недавно завршене Стратегије просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020. Тим из Сектора за стратешко планирарање и развој је у сарадњи са Програмом за урбани развој израдио студијско-аналитичку основу из области социјалног становања. У Студији се преплићу правни, социолошки, економски, урбанистички, просторни и регионални аспекти социјалног становања, баш као што се закономерно преплићу и узајамно условљавају и у пракси. У Урбанистичком заводу Београда је у припреми наставак ове студије који за тему има Београд, досадашња искуства и могућности за организовање савремених модела непрофитног становања. Са друге стране, најава изградње великог броја станова по приступачној цени од стране Републичке управе повод је да се посебна пажња посвети изучавању успеле праксе Беча у овој области, те је у организацији Урбанистичког завода Београда и ComPRess-а током септембра 2009. у Београду приказана Изложба"Бечка станоградња – Иновативно. Социјално. Еколошки".
Ова изложба даје свеобухватан увид у станоградњу у Бечу од двадесетих година прошлог века до данас. На изложби су представљени реализовани пројекти из области јавно дотиране станоградње и њихово уклапање у актуелне пројекте развоја града. Изложбу је пратила Радионица "Социјално и модерно – станоградња у Бечу", на којој је бројна делегација града Беча представила моделе дотиране станоградње реализоване у Бечу и архитектонске, социјалне и еколошке аспекте ове изградње. На радионици су разматрани и модели приватно/јавног партнерства који су у земљама у транзицији и развијеним земљама Европе показали изузетне резултате у области дотиране станоградње.


Урбанистички завод Београда је на овогодишњем Салону урбанизма учествовао и са следећим радовима:
 • Програм за План генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана Београда (Категорија 3, Ауторски тим: мр Зоран Солујић и тим Урбанистичког завода Београда)
 • Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације станица за снабдевање горивом (Категорија 7, Ауторски тим: Љиљана Бајц са стручним тимом).

Галерија „Србија“ у Нишу приказала је премијерну поставку Салона урбанизма од 6. до 13. новембра. Целокупна или делимична поставка Салона путује и презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.