Београд у бројевима

0 ha

површина подручја Града Београда

0

број становника на подручју Града Београда

0 ha

површина подручја ГУП-а Града Београда

0

број становника на подручју ГУП-а Града Београда

Top