Obaveštenje
četvrtak, 12. maj 2022.

Obaveštenje poslovnim partnerima o poslovanju u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju

U skladu sa članom 24. Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“ br.44/21 i 129/21) Urbanistički zavod Beograda JUP kao subjekt javnog sektora, je u obavezi da od 1. maja 2022. godine prima i čuva elektronske fakture izdate u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, preko Sistema elektronskih faktura Ministarstva finansija Republike Srbije (u daljem tekstu: SEF). Istim članom Zakona za subjekte javnog sektora propisana je obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora počev od 1. maja 2022. godine, odnosno izdavanja elektronske fakture subjektu privatnog sektora počev od 1. jula 2022. godine.

S tim u vezi, svi dobavljači su u obavezi da od 1. maja 2022. godine Urbanističkom zavodu Beograda JUP ispostavljaju elektronske fakture preko SEF-a. Ovim putem vas obaveštavamo da je Urbanistički zavod Beograda JUP, Bulevar despota Stefana br.56, PIB:100037991, MB:17239139, JBKJS:81458, izvršio registraciju na SEF na internet adresi: efaktura.mfin.gov.rs i da se od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju, što podrazumeva da se samo na taj način poslate i zaprimljene elektronske fakture smatraju originalnim i verodostojnim računovodstvenim ispravama.
 

Top