Vest
utorak, 31. maj 2022.

Promovisan Atlas tipova karaktera predela Beograda

Juče je u Arboretumu šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu promovisan Atlas tipova karaktera predela Beograda. Atlas je izrađen na osnovu rezultata projekta Tipologija predela za potrebe održivog razvoja grada Beograda u skladu sa principima Evropske konvencije o predelu (2018-2020), koji je realizovan u saradnji Šumarskog fakulteta – Landskape Lab i Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda.

Prema rečima rukovodioca ovog projekta prof.dr Nevene Vasiljević, u Atlasu su prikazane „lične karte“ 22 tipa karaktera predela Beograda sa procenom njihove osetljivosti. U formi obrazaca svih 22 tipa predela su grafički dizajnirani na osnovu metodološke procedure kojom je vođen istraživački proces: izdvajanje tipova karaktera predela i procene njihove osetljivosti, interpretacija strukture, funkcionisanja i značenja predela u kontekstu usluga ekosistema i predela, kvantifikacija, i na kraju, predstavljanje rezultata  u formi pravila uređenja predela -  „morfološko-ekološka“ i „predeono-oblikovna“ pravila. 

Transdisciplinarni i holistički pristup u traganju „od grada do dobrog mesta“, dao je koncizan i pregledan atlas predela i identiteta prostora Beograda, koji ima izuzetnu upotrebnu vrednost kao bazična informacija za početak procesa urbanističkog planiranja grada.
 

Top