Vest
petak, 24. jun 2022.

Pozdrav sa Košutnjaka - javni dijalog u izradi GUP Beograda 2041

Uključenje šire javnosti u proces izrade novog Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, ima ulogu da pruži okvir održivog razvoja grada u narednih 20 godina. Urbanistički zavod Beograda tokom Ranog javnog uvida je otvorio vrata za sve oblike saradnje i informisanja po pitanju strateških opredeljenja razvoja Beograda u narednih 20 godina. Na neposredan način omogućeno je građanima da iznesu sugestije, predloge i uzmu aktivno učešće u izradi ovog kapitalnog plana za Beograd.

U Urbanističkom zavodu Beograda, 22.06.2022. godine, održan je radni sastanak sa grupom građana „Pozdrav sa Košutnjaka“. Sa strane Urbanističkog zavoda sastanku su prisustvovali mr Vesna Tahov, v.d. generalnog direktora, Maja Joković Potkonjak, direktor Sektora za strateško planiranje i razvoj, mr Aleksandar Vučićević rukovodilac izrade GUP Beograda 2041, Predrag Krstić, direktor Sektora za saobraćaj,  Zoran Mišić, direktor Sektora za infrastrukturu, Mila Milovanović, direktor Sektora za regulaciono planiranje i drugi. U dobroj i konstruktivnoj atmosferi su otklonjene nedoumice vezane za izradu planova detaljne regulacije na području Avala filma i Košutnjaka, prevashodno u pogledu pozivanja obrađivača planova na strateška opredeljenja u novom Generalnom urbanističkom planu Beograda.

Top