Vest, Nagrada, Izložba

Nagrada „Mies van der Rohe” - Nagrada Evropske unije za savremenu arhitekturu

U okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, 16.06.2022. u Art Galeriji Kulturnog centra Beograda, otvorena je Izložba Nagrada „Mies van der Rohe”- Nagrada Evropske unije za savremenu arhitekturu. Na izložbi su prikazani nominovani za Nagradu „Mies van der Rohe” za 2022, zajedno sa retrospektivnim predstavljanjem selekcije Srbije od 2009. godine. Kustos izložbe je Ivani Blasi, Fondacija, „Mies van der Rohe” Barselona.

Nagrada Evropske unije za savremenu arhitekturu – Nagrada „Mies van der Rohe” se dodeljuje svake druge godine, da bi se odalo priznanje i nagradila kvalitetna arhitektonska produkcija u Evropi. Na taj način, ova nagrada skreće pažnju na doprinos evropskih stručnjaka razvoju novih ideja i tehnologija. Istovremeno, pojedincima i javnim institucijama se pruža prilika da dođu do jasnijeg razumevanja kulturološke uloge arhitekture u izgradnji naših gradova. 

Pored toga, ova nagrada ima za cilj da neguje arhitekturu na dva načina: podsticanjem povećanog kretanja profesionalnih arhitekata u celoj Evropskoj uniji kao odgovor na transnacionalne narudžbine i podržavanjem mladih arhitekata koji započinju svoju karijeru. Kandidate za ovu nagradu predlaže velika grupa nezavisnih stručnjaka iz cele Evrope, kao i iz udruženja arhitekata. Svake dve godine, žiri bira dva pobednika: jednog koji dobija Nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu, kao priznanje konceptualnog, tehničkog i konstruktivnog kvaliteta, i drugog koji dobija Nagradu za mladog arhitektu. Svi nominovani radovi uvršteni su i u katalog nagrade i izložbu.

Top