Događaj, Predavanje
ponedeljak, 05. decembar 2022.

Potencijali city logistike Beograda - city logistika u funkciji urbanog prostora

Još jedna prezentacija i diskusija na temu logistike u kontekstu izrade Generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041. održana je u Velikoj sali Urbanističkog zavoda Beograda 5.12.2022.
Uvažena profesorka Saobrađajnog fakulteta univerziteta u Beogradu, prof. dr Snežana Tadić prezentovala je "Potencijale city logistike Beograda -  city logistika u funkciji urbanog prostora". 
Uz prisustvo kolega iz Gradske uprave i drugih gradskih institucija, tokom diskusije, istaknut je nedostatak u sagledavanju i rešavanju problema city logistike ali i uloga Urbanističkog zavoda Beograda u planiranju buduće mreže  logističkih  centara u okviru Generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041. godine.

Top