Događaj, Predavanje

Sigurnost devojčica i žena u javnom prostoru - I

Prva tematska radionica unapređenja javnih politika urbanog planiranja „Sigurnost devojčica i žena u javnom prostoru“, održana je 31.05.2023.godine u Velikoj sali Urbanističkog zavoda Beograda.

Polazeći od toga da je bezbednost i prevencija nasilja u javnim prostorima jedan od najčešće korišćenih kriterijuma za rangiranje kvaliteta života u gradu i da se problem bezbednosti žena u javnom prostoru ne odnosi se samo na njihovu fizičku bezbednost i zaštitu, nego i na osećanja sigurnosti i straha od nasilja, tim IAUS-a i UN Women – organizacije su u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pokrenuli projekat za unapređenje rada nacionalnih i lokalnigh institucija i drugih aktera u borbi protiv nasilja prema ženama i devojčicama u svim sferama privatnog i javnog života. Inače, Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu je kao finansijer uključena u ovaj projekat.

UN Women Srbija će u okviru ovog projekta raditi na unapređenju zaštite žena i devojčica sprovođenjem različitih aktivnosti koje, između ostalih, uključuju:

  • Nacionalno istraživanje u cilju prikupljanja podataka o stepenu bezbednosti žena i devojčica u javnom prostoru kako bi se pružila podrška radu nacionalnih i lokalnih institucija koje učestvuju u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja;
  • Razvoj alata za procenu bezbednosti žena kojim bi se utvrdile potrebe i izazovi sa kojima se žene i devojčice susreću u javnom prostoru a zatim i pružila podrška jedinicama lokalne samouprave i ženskim organizacijama u definisanju i sprovođenju mera kojima se unapređuje bezbednost žena i devojčica u toj sferi; i
  • Podršku sigurnim kućama za žrtve nasilja u porodici kako bi se unapredila njihova dostupnost, rad i kapaciteti za delotvorno pružanje usluga svim ženama i devojčicama izloženim nasilju.

Preporuke za unapređenje bezbednosti koje se generišu na osnovu ovog projekta izuzetno su dragocene u imaju značajnu ulogu tokom izrade različitih planskih dokumenata u cilju  prevencije nasilja i unapređenja ukupne bezbednosti u javnim prostorima.

Druga radionica je  zakazana za petak 9. jun 2023. u Velikoj sali Urbanističkog zavoda Beograda.

Više na:
Urban safety
UN Women
 

Top