Događaj, Predavanje
petak, 15. septembar 2023.

Sigurnost devojčica i žena u javnom prostoru - V

U organizaciji Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, u petak  08. 09. 2023 godine,  u Urbanističkom zavodu Beograda, održana je peta i ujedno završna radionica o bezbednosti žena i devojčica u javnim prostorima. Prezentacija radne verzije plana/vodiča, za promociju urbane bezbednosti žena i devojčica u javnim prostorima na nacionalnom nivou i predloga za dopunu zakonskih akata izazvala je veliko interesovanje i konkretne inicijative. 
Rezultat intenzivnog rada u okviru svih pet sesija o bezbednosti žena i devojčica u javnim prostorima je ,,mapa puta" za primenu na nacionalnom nivou. „Mapa puta“, je vizuelni prikaz predloženih koraka u realizaciji ciljeva u odnosu na vremenski okvir kao i aktera koji treba da ih sprovedu. Sastoji se iz sledećih elemenata: grafički uobličen i objašnjen proces sa definisanim redosledom ili uzročno-posledičnim vezama, ključnim tačkama koje ukazuju na to da će glavni ciljevi biti ispunjeni, definisanim očekivanim rezultatima koji upućuju na to kada će biti isporučeni pojedini rezultati, uz analizu pretnji i slabih tačaka u realizaciji predloženih pravaca i koraka. 
Na završnoj radionici organizatori su podelili zahvalnice institucijama koje su učestvovale u radu i diplome/sertifikati direktnim učesnicima u radionicama.
 

Organizacija, podrška i učešće u radionicama, Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji - UN Women, predstavnika ambasade Engleske, članova ekspertskog tima IAUSA, kao i svih ostalih učesnika ispred svojih institucija, učinili su da tema  bezbednosti žena i devojčica u javnim prostorima postane jedan od primarnih ciljeva planiranja i utemeljenja u postojećim zakonskim okvirima. Urbanističkom zavodu Beograda je bila čast i veliko zadovoljstvo što je bio domaćin i uzeo učešće na polju unapređenja javnih politika urbanog planiranja.

Prezentacije i radna verzija Putokaza su dostupni na linkovima: IAUSPrezentacija 1Prezentacija 2

Top