Saradnja

Saradnja sa Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Urbanistički zavod Beograda se pored svoje osnovne delatnosti bavi i edukacijom, prezentacijom i promocijom urbanističke prakse kao i saradnjom sa univerzitetima.
Jedan od primera ovakve saradnje i dodatne naše delatnosti jeste predavanje održano 08.12.2023. godine u velikoj sali Urbanističkog zavoda Beograda studentima Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao gostujuće predavanje u okviru predmeta ʺUpravljanje poduhvatima u saobraćajnom inženjerstvuʺ profesora Ivana Ivanovića.
Predavanje su održali Predrag Krstić, dipl.inž.sao. kao dugogodišnji direktor sektora za saobraćaj i Marija Kosović, mast.inž.arh. jedan od mlađih inženjera u kolektivu Urbanističkog zavoda koja je bila učesnik u nekoliko velikih urbanističkih planova i analiza u prošlih nekoliko godina. 
Predavanje je koncipirano u tri celine, prva celina jeste vizija puta razvoja saobraćajnog inženjera nakon završetka fakulteta sa definisanim potrebnim veštinama, strategijama, taktikama, permanentnom edukacijom i dr. Druga celina se bavila opisom posla rukovodioca sektora za saobraćaj i rukovodioca Plana, odnosno načinu organizovanja posla, rokova i ljudi, definisanom procedurom ali i drugim izazovima ovog posla. Treća celina predavanja odnosila se na prikaz aktuelnih strateških i urbanističkih planova saobraćajne infrastrukture ali i drugih studija i analiza neophodnih za razumevanje i planiranje saobraćajne mreže.
Predavanju su prisustvovali i profesor Vladimir Đorić i docent Dragana Petrović.

Top