Rani javni uvid
utorak, 19. april 2022.

Rani javni uvid u Plan generalne regulacije blokovskih saobraćajnica sa parking prostorima na teritoriji grada Beograda – I faza

Rani javni uvid u Plan generalne regulacije blokovskih saobraćajnica sa parking prostorima na teritoriji grada Beograda – I faza, Gradska opština Novi Beograd, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 26. aprila do 16. maja 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. maja 2022. godine.

U toku ranog javnog uvida, elaborat za Rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Top