Javni uvid
ponedeljak, 25. jul 2022.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU TERMINALA ZA RASUTE TERETE NOVE LUKE U BEOGRADU

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) u periodu od 28.jula do 5. avgusta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je JUP „Urbanistički zavod Beograda“, Bulevar despota Stefana br. 56, Beograd.
Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, podneloje JUP „Urbanistički zavod Beograda“, Bulevar despota Stefana br. 56, Beograd, a u ime Agencije za upravljanje lukama, Beograd.
U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi".
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ul. kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 5. avgusta 2022. godine.

Top