Javni uvid
petak, 18. novembar 2022.

Javni uvid u plan detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između ulica Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica

U ponedeljak 21. novembra 2022. godine počinje javni uvid u plan detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između ulica Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica, sa Izveštajem o Strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

Javni uvid obaviće se od 21. novembra 2022. do 21. decembra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. decembrom 2022. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se 27.januara 2023.godine u 13h.

U toku javnog uvida, Nacrt za javni uvid plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda http://www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Top