Javni uvid
utorak, 05. septembar 2023.

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema - I etapa

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema - I etapa sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 06.09.2023. do 06.10.2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1, 24.10.2023. godine, u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu). Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1 najkasnije do 6. oktobra 2023. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

 

Top