Rani javni uvid
petak, 08. septembar 2023.

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za deo bloka između ulica: 11. krajiške divizije, Oplenačke, Ljubomira Ivkovića Šuce, Sretena Mladenovića Mike i Serdar Janka Vukotića, gradska opština Rakovica

RANI JAVNI UVID u PDR za deo bloka između ulica: 11. krajiške divizije, Oplenačke, Ljubomira Ivkovića Šuce, Sretena Mladenovića Mike i Serdar Janka Vukotića, gradska opština Rakovica, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 od 11.09.2023. do 25.09.2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45. Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25.09.2023. godine.
U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Top