Javni uvid
utorak, 19. septembar 2023.

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINA I – XIX) (I FAZA – 3. ETAPA)

JAVNI UVID u Nacrt imena i dopuna plana obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 20. septembra do 20. oktobra  2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 26. oktobra 2023. godine, u 13 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1 najkasnije do 20. oktobra 2023. godine.
U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Top