Javni uvid

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene "BIO4 Kampus"

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene "BIO4 Kampus" i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene „BIO4 Kampus”  na životnu sredinu, obaviće se od 08.07.2024. do 22.07.2024. godine, svakog radnog dana u zgradi Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda i zgradi gradske opštine Voždovac, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u petak 12.07.2024. godine sa početkom u 11 časova, u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda“, Bulevar despota Stefana br. 56.

JAVNA SEDNICA Komisije za javni uvid biće održana u četvrtak 01.08.2024. godine sa početkom u 11 časova, u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda“, Bulevar despota Stefana br. 56.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi, gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 22. julom 2024. godine, ili direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Top