Urbanizam Beograda
2022. / Grupa autora
Teme: Plan

Urbanizam Beograda 07 i 08

Poštovani čitaoci, kolege i prijatelji,

Pred nama je dvobroj Urbanizma Beograda koji na neki način predstavlja pregled i ukupan uvid u zadatke i teme kojima smo se u proteklih godinu dana bavili u Urbanističkom zavodu Beograda, a koji su zaokruženi i zreli za prikaz široj publici. Radili smo i druge urbanističke zadatke, koji će svoj put do čitalaca pronaći u nekom od narednih brojeva našeg časopisa.

Prva tema broja je PPPPN Nacionalnog stadiona, prostornog plana posebne namene čija je koncepcija zasnovana na viziji Nacionalnog fudbalskog stadiona kao strateškog objekta za razvoj sporta i sportske infrastrukture u Republici Srbiji. 

Kao drugu veliku temu prikazujemo prvu fazu izrade GUP-a 2041, Rani javni uvid, kojim je dat predlog prostornog razvoja i uređenja Grada Beograda u smislu osnovnog cilja plana da grad postane ekonomičniji, efikasniji i fleksibilniji. Deo fokusa usmerili smo na prikaz ankete „Ka Beogradu 2041.“.

U širem prikazu predstavljamo tri planska dokumenta – Izmene i dopune PGR-a Beograda (I faza – 2. etapa) koje menjaju i dopunjuju PGR Beograda iz 2016. godine u većem obimu, potom kompleksan i zanimljiv infrastrukturni plan PDR „Rasplet“ na teritoriji gradskih opština Čukarica, Rakovica i Voždovac čija je tema rekonfiguracija i revitalizacija prenosne elektromreže, te naposletku PDR za područje koje se nalazi između Zvezdarske šume i kružnog toka kod Bogoslovije čijim se planskim rešenjem čuvaju vizure, čuva i unapređuje životna sredina kroz očuvanje prirodnih elemenata i povezivanje zelenih površina u sistem, uvodi urbani red i unapređuje urbanitet prostora.

Prikazujemo u skupnom tekstu tri PDR-a, za tri groblja u gradskoj opštini Barajevo, kojima se planira proširenje postojećih grobalja u Mesnim zajednicama Beljina, Glumčevo brdo i Meljak. 

Urbanistički zavod planska rešenja zasniva na sveobuhvatnim tematskim analizama, a odlučili smo da u ovom izdanju Urbanizma Beograda prezentujemo dva takva projekta. Predstavljamo Analizu za varijantna rešenja UMP-a - deo sektora 3, kojom se razmatraju i ocenjuju dve varijante: Varijanta 1 – Od petlje Košute do petlje Šumice i Varijanta 2 – Tunel Topčiderska zvezda, kao i saobraćajno opterećenje dela gradske ulične mreže u slučaju nepostojanja tunelske deonice. Drugi takav projekat je Analiza planske dokumentacije u odnosu na planirane trase metro linija u Beogradu (II faza prve linije i druga metro linija) kojom se detaljno analiziraju i sagledaju problematične zone uklapanja metro sistema u postojeće gradsko tkivo i planirana rešenja iz važećih planskih dokumenata.

Strateškom procenom uticaja PGR-a šinskih sistema na životnu sredinu razmatran je uticaj planirane izgradnje I faze prve linije metro sistema sa svim elementima i sadržajima, kao i njegova prostorna dispozicija u odnosu na druge namene, kontaktno područje i potencijalne negativne uticaje. 

Kroz sažete prikaze u ovom broju časopisa upoznaćete se sa pet planskih dokumenata, kao i sa dva urbanistička projekta značajna za Grad Beograd. Prvi se bavi temom kanalizaciono-crpne stanice na Ušću dok je drugi UP urađen za potrebe izgradnje objekta za smeštaj i dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju sa opštine Zemun.

Pripremali smo predavanja, prenosili svoja iskustva a takođe i pratili druge i učili dalje, učestvovali na seminarima, konferencijama, salonima, dobijali nagrade, sarađivali sa akademskim institucijama, učvršćivali timski duh, a deo naših aktivnosti delimo sa čitaocima.

 

Na čelu Urbanističkog zavoda Beograda od kraja avgusta 2022. godine nalazi se arhitekta Nikola Mijatović. Želimo mu dobrodošlicu u naš Urbanistički Tim.

Urednik

Top