Обавештење
Уторак, 03. август 2021.

Надзорни одбор донео одлуку о ценама услуга Урбанистичког завода Београда ЈУП

Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је у складу са Статутом Урбанистичког завода Београда ЈУП донео Одлуку о ценама услуга Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-1044/21 која је ступила на снагу дана 03.08.2021. године.

Одлука о ценовнику и ценовник услуга Урбанистичког завода Београда

Top