Конкурс
Среда, 29. септембар 2021.

Обавештење о конкурсу за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско решење фазе А "БИО4 Кампуса" - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду

Влада Републике Србије Канцеларија за управљање јавним улагањима објавила је на Порталу јавних набавки јавну набавку – Конкурс за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско решење фазе А "БИО4 Кампуса - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду", број набавке, ОКД/57-2021/Б4К.

Канцеларија за управљање јавним улагањима у сарадњи са градом Београдом и Службом главног урбанисте приступила је изради, расписивању и спровођењу конкурса.

Спроводилац Конкурса за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско решење фазе А "БИО4 Кампуса - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду" је Урбанистички завод Београда ЈУП.
 
Обавештење о конкурсу
 
Конкурсна документација је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Линк за преузимање конкурсне документације за предметну набавку је:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/48661

Видео упутство за подношење понуда преко Портала јавних набавки можете погледати на следећим линковима:
Подношење е-Понуда (YouTube),
Упутства

Консултације у вези са применом Портала јавних набавки се могу обављати са Канцеларијом за јавне набавке радним данима у периоду 9 – 12 часова на следеће бројеве телефона:
011/2020-913, 011/2020-914, 011/2020-915, 011/2020-961 i 011/2020-962, односно на адресу електронске поште:
portal@ujn.gov.rs

Top