Конкурс
Четвртак, 14. октобар 2021.

Јавни, отворени, једностепени, архитектонски конкурс за идејно решење нове зграде Факултета примењених уметности у Београду

Влада Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

уз подршку United Nations Development Programme – UNDP, у сарадњи са Удружењем архитеката Србије расписали су  јавни, отворени, једностепени, архитектонски конкурс за идејно решење  нове зграде ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ у Београду

Повод за расписивање конкурса је потреба за унапређењем и јачањем капацитета универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом постојећих објеката и њиховим опремањем која је идентификована и анализирана кроз пројекат „Унапређење и јачање капацитета универзитетског образовања“. Општи циљ пројекта је да се унапреде капацитети универзитетског образовања Републике Србије, кроз специфичне циљеве:

1. Изградња, доградња и опремање објеката универзитетског образовања изградњом нових, реконструкцијом постојећих објеката универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу;

2. Побољшање квалитета и услова образовања на факултетима универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу; и

3. Имплементација савремених стандарда одрживе изградње и коришћења објеката универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

У складу са исказаним потребама за унапређење капацитета универзитетског образовања Републике Србије, универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Министарству просвете, науке и технолошког развоја поднете су иницијативе међу којима и иницијатива за изградњу и реконструкцију објеката Универзитета уметности: Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности

Језик конкурса је српски или енглески  језик.

Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока/ датум оглашавања        12.10. 2021.

Питања у вези конкурса учесници могу поставити до  15.12.2021.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 11.02.2022.године до 23:59 часова (ГМТ +1).

Објављивање резултата конкурса је најкасније до  28.02.2022. године до 23:59 часова (ГМТ +1).

Председник жирија:

проф.емеритус Бранислав Митровић, архитекта

Чланови жирија:

ванр.проф. Александру Вуја, архитекта    

проф. Маруша Зорец, архитекта

Марко Стојчић, главни урбаниста града Београда

проф. Горан Чпајак, декан Факултета примењених уметности

Консултант - др Марија Лалошевић, архитекта, Урбанистички завод Београда

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова  и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 40.000,00 УСД према следећој расподели:

-          Прва награда           20.000,00 USD

-          Друга награда          10.000,00 USD

-          Трећа награда           5.000,00 USD

-          Два откупа од по       2.500,00 USD

* Напомена : награде и откупи у нето износу се исплаћују по курсу USD

 UN Operational Rates of Exchange или скраћено UNORE курс, на дан исплате ауторима/ауторским тимовима.

Све потребне информације можете наћи на следећем линку : https://konkurs-fpu.rs

Top