Семинар
Петак, 17. децембар 2021.

Учешће Урбанистичког завода Београда у оквиру међународног семинара о тенденцијама развоја у јавном превозу

"ПРОМОД семинар – Тенденције развоја у јавном превозу" организован је од стране Секретаријата за јавни превоз уз подршку јапанске организације JICA и одржан је уторак 14.12.2021. године у хотелу "М" у Београду.

Семинар се састојао из три панела презентација у виду округлог стола и то на теме:
- Новости у јавном превозу у Србији и у Београду
- Јавни превоз у свету и 
- Електромобилност и развојни планови у Београду.

Учешће у семинару су узели представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије, Секретаријата за јавни превоз, Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, ЈКП ГСП Београда, ЈКП Београдског метроа и воза, Урбанистичког завода, Удружења за саобраћај и Центра за стручно оспособљавање у транспорту али и представници страних организација и предузећа као што су UITP Brussels, UITP Plsen, EMTA Paris, AMB Barcelona и JICA. 

Групација презентација Електромобилност и развојни планови у Београду сачињена је од четири презентације и то:
- План генералне регулације шинских система у Београду – Урбанистички завод Београда,
- Изградња метроа и план – ЈКП Bеоградски метро и воз,
- Електромобилност у јавном превозу у Београду – ЈКП ГСП Београд,
- Подршка JICA-е у сектору јавног превоза – JICA Одељење за менаџмент и инфраструктуру у оквиру транспортне групе.

У оквиру треће групације предавања учествовао је и представник Урбанистичког завода – Предраг Крстић. дипл.инж.сао. који је презентовао План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу прве метро линије.

Top