Вест
Уторак, 31. мај 2022.

Промовисан Атлас типова карактера предела Београда

Јуче је у Арборетуму шумарског факултета Универзитета у Београду промовисан Атлас типова карактера предела Београда. Атлас је израђен на основу резултата пројекта Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределу (2018-2020), који је реализован у сарадњи Шумарског факултета – Landskape Lab и Секретаријата за заштиту животне средине Београда.

Према речима руководиоца овог пројекта проф.др Невене Васиљевић, у Атласу су приказане „личне карте“ 22 типа карактера предела Београда са проценом њихове осетљивости. У форми образаца свих 22 типа предела су графички дизајнирани на основу методолошке процедуре којом је вођен истраживачки процес: издвајање типова карактера предела и процене њихове осетљивости, интерпретација структуре, функционисања и значења предела у контексту услуга екосистема и предела, квантификација, и на крају, представљање резултата  у форми правила уређења предела -  „морфолошко-еколошка“ и „предеоно-обликовна“ правила. 

Трансдисциплинарни и холистички приступ у трагању „од града до доброг места“, дао је концизан и прегледан атлас предела и идентитета простора Београда, који има изузетну употребну вредност као базична информација за почетак процеса урбанистичког планирања града.
 

Top