Обавештење

ГУП Београда до 2041. - Ка јавном дијалогу у току раног јавног увида

Поштоване грађанке и грађани,

Прошле године у марту покренули смо укључења шире јавности у процес израде новог Генералног урбанистичког плана Београда 2041 (ГУП 2041), дугорочног стратешког плана развоја Београда, који има улогу да пружи оквир одрживог развоја града у наредних 20 година. Том приликом, позвали смо вас да кроз "Иницијалну анкету – Ка Београду 2041", изразите своја мишљења, потребе, конструктивне предлоге и тиме допринесете формирању јасније полазне слике друштвених потреба и снага за реално и иновативно креирање пута ка будућем граду по мери свих Београђана. На ову анкету одазвало се 2298 грађанки и грађана, односно само око 0,6% становника који живе у подручју обухваћним овим планом. Ипак, пристигли одговори, као и друге иницијативе грађана, које смо добили у претходном периоду, представљали су значајан оријентир у спровођењу стручних анализа тренутног стања и првим промишљањима реално могућих будућих праваца развоја нашег града.

Резултате Иницијалне анкете можете погледати овде

Овом приликом захваљујемо свима на доприносу и позивамо вас да и наставимо јавни дијалог како би заједно дошли најквалитетнијих решења.

Радни тим за Урбанистичког завода Београда ЈУП, припремио је Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички план Београда 2041, који садржи до сада прикупљен радни материјал од важности за овај план.

Елаборат представља Законом прописану платформу знања о нашем граду и има сврху да омогући информисани јавни дијалог свих актера развоја града и постизање заједничког разумевања око приоритета и начина будућег развоја.

Позивамо вас да, у току наредне три недеље погледате припремљени Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички план Београда 2041 и да кроз НОВУ АНКЕТУ  „ГУП Београда 2041 - Ка јавном дијалогу у току раног јавног увида“, на брз и једноставан начин, помогнете даље прикупљање релевантних информација, које су нам неопходне за разраду планских решења у следећој фази рада.  

Циљ ове анкете је прикупљање додатних, специфичних информација о квалитету живота у насељима нашег града, као и сагледавање ставова, мишљења грађана у односу на кључна развојна питања за које постоји више могућности и праваца развоја. 

Резултати ове анкете су јавно доступни уз потпуно поштовање Закона о заштити личних података грађана.

Попуните анкетуРезултати

Top