Вест
Петак, 24. јун 2022.

Поздрав са Кошутњака - јавни дијалог у изради ГУП Београда 2041

Укључење шире јавности у процес израде новог Генералног урбанистичког плана Београда 2041, има улогу да пружи оквир одрживог развоја града у наредних 20 година. Урбанистички завод Београда током Раног јавног увида је отворио врата за све облике сарадње и информисања по питању стратешких опредељења развоја Београда у наредних 20 година. На непосредан начин омогућено је грађанима да изнесу сугестије, предлоге и узму активно учешће у изради овог капиталног плана за Београд.

У Урбанистичком заводу Београда, 22.06.2022. године, одржан је радни састанак са групом грађана „Поздрав са Кошутњака“. Са стране Урбанистичког завода састанку су присуствовали мр Весна Тахов, в.д. генералног директора, Маја Јоковић Поткоњак, директор Сектора за стратешко планирање и развој, мр Александар Вучићевић руководилац израде ГУП Београда 2041, Предраг Крстић, директор Сектора за саобраћај,  Зоран Мишић, директор Сектора за инфраструктуру, Мила Миловановић, директор Сектора за регулационо планирање и други. У доброј и конструктивној атмосфери су отклоњене недоумице везане за израду планова детаљне регулације на подручју Авала филма и Кошутњака, превасходно у погледу позивања обрађивача планова на стратешка опредељења у новом Генералном урбанистичком плану Београда.

Top