Догађај, Награда, Признања

31. Међународни салон урбанизма 2022. године у Чачку

На светски дан урбанизма 8. новембра 2022, у Чачку је уз богат програм, свечано отворен  Међународни салон урбанизма, 31. по реду.

Међународни префикс Салона урбанизма подржале су наше колеге из Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Републике Северне Македоније, Кипра, Грчке, Италије, Шпаније, Румуније. Презентован је део годишње продукције урбанистичких радова који говори о тренутку у којем се планирање данас налази, а бројност и квалитет приспелих и изложених радова  (преко 150), указују на ентузијазам и преданост раду свих нас који се бавимо урбанизмом и просторним планирањем.

Према речима, домаћина градоначелника града Чачка, Милуна Тодоровића, присутна је висока свест о пословима урбанистичког и просторног планирања као стручне делатности од најширег јавног и друштвеног интереса, са посебним освртом на то да се планирањем усаглашавају различити циљеви, активирају потенцијали и стварају могућности за различите облике инвестирања у простору.
Велика награда 31. Међународног салона урбанизма 2022., ове године установљена под називом „Владимир Мацура“, додељена је у категорији Конкурси,  за Урбанистичко – архитектонски конкурс за урбану обнову и рехабилитацију просторно културно историјске целине „Војно технички завод у Крагујевцу“.

На овом Салону урбанизма, Урбанистички завод Београда у категорији Планова детаљне регулације је добитник Друге Награде за ПДР за део подручја западно од улице Тошин Бунар (од булевара Арсенија Чарнојевића до Улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, Градске општине Земун и Нови Београд. Аутори ПДР су Радмила Грубишић, дипл. инж. арх. и Марина Божић, дипл. инж. арх.

План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу линије метро система, добитник је Признања. Аутори ПГР шинских система су  Предраг Крстић, дипл.инж. са., Маја Поткоњак, дипл. инж. арх, Александар Илић, дипл. инж. грађ, и Марија Косовић, маст. инж. арх.

Поносни смо на још једно Признање 31. Међународног салона урбанизма, за публикацију „Зелена инфраструктура у компакт граду – Еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене“, Удружења пејзажних архитеката Србије, где је  Урбанистички завод Београда пружио подршку Удружењу и током израде Пројекта остварио успешну сарадњу са радним тимом.

Top