Догађај, Предавање
Четвртак, 01. децембар 2022.

Логистичка платформа Београда – пројекција логистичких стратегија и мрежа

Израда Генералног урбанистичког плана Београда до 2041. доводи у исту раван низ тема и свеобухватно промишљaње будућности града. Једна од изузетно важних и најсложенијих тема новог Генералног урбанистичког плана Београда су транспортни системи и његови модалитети. Уважени професор Саобраћајног факултета Београдског универзитета у Београду, проф. др Слободан Зечевић одржао је презентацију: Логистичка платформа Београда – пројекција логистичких стратегија и мрежа. Ова инспиративна презентација отворила је низ нових тема и потврдила снажну спрегу Универзитета у Београду, Урбанистичког завода Београда и стручних служби планирања Управе града Београда.

Top