Догађај, Предавање
Понедељак, 05. децембар 2022.

Потенцијали city logistike Београда - city logistika у функцији урбаног простора

Још једна презентација и дискусија на тему логистике у контексту израде Генералног урбанистичког плана Београда до 2041. oдржана је у Великој сали Урбанистичког завода Београда 5.12.2022.
Уважена професорка Саобрађајног факултета универзитета у Београду, проф. др Снежана Тадић презентовала је "Потенцијале city logistike Београда -  city logistika у функцији урбаног простора". 
Уз присуство колега из Градске управе и других градских институција, током дискусије, истакнут је недостатак у сагледавању и решавању проблема city логистике али и улога Урбанистичког завода Београда у планирању будуће мреже  логистичких  центара у оквиру Генералног урбанистичког плана Београда до 2041. године.

Top