Догађај
Четвртак, 18. мај 2023.

Урбанистички завод Београда на 19. летњoj школи урбанизма и одрживог развоја у Врњачкој Бањи

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод, уз подршку Инжењерске коморе Србије и под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и иновација, организовали су традиционалну, 19. по реду, Међународну конференцију - Летњу школу урбанизма и одрживог развоја.
Конференција је одржана у периоду од 18. до 20. маја 2023. године у Врњачкој Бањи и традиционално је била посвећена актуелним темама урбанистичког планирања: 

1.РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНИХ ПРЕДЕЛА И ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА УРЕЂАЈНИМ ОСНОВАМА
2. МОДЕРНИ КАТАСТАР КАО ОСНОВНА ПОДЛОГА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
3. УРБАНА ОБНОВА И РЕГЕНЕРАЦИЈА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА И ЗНАЧАЈНИХ ГРАДСКИХ ЦЕЛИНА
4. ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА – ПРЕДНОСТИ И МАНЕ
5. УРБАНИЗАМ И ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Учешће у раду конференције својим радовима су узеле колеге архитекте у оквиру две теме:
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНИХ ПРЕДЕЛА И ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА УРЕЂАЈНИМ ОСНОВАМА
-    Весна Исајловић са радом под насловом „Ревитализација насеља Велика Моштаница кроз израду плана детаљне регулације“; и
УРБАНА ОБНОВА И РЕГЕНЕРАЦИЈА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА И ЗНАЧАЈНИХ ГРАДСКИХ ЦЕЛИНА, имамо 4 рада:
-    др Марија Лалошевић, Андреа Јовановић „Регулациони планови реконструкције блокова са краја деведесетих: искуства, поуке и судбина три плана са подручја централне зоне Београда“;
-    Теодора Симић, Алекса Ристић „Косанчићев венац - бастион историје, религије и културе од Сингидунума до модерног Београда“;
-    Мр Борка Протић, просторна целина марина "Дорћол" - генерације планера планирале су начин трасформације ове целине; и
-    Алекса Ристић, Теодора Симић „Планирање колективног становања у периферној зони Лазаревца - нови градски центар.

Top