Сарадња

Сарадња са Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду

Урбанистички завод Београда се поред своје основне делатности бави и едукацијом, презентацијом и промоцијом урбанистичке праксе као и сарадњом са универзитетима.
Један од примера овакве сарадње и додатне наше делатности јесте предавање одржано 08.12.2023. године у великој сали Урбанистичког завода Београда студентима Саобраћајног факултета Универзитета у Београду као гостујуће предавање у оквиру предмета ʺУправљање подухватима у саобраћајном инжењерствуʺ професора Ивана Ивановића.
Предавање су одржали Предраг Крстић, дипл.инж.сао. као дугогодишњи директор сектора за саобраћај и Марија Косовић, маст.инж.арх. један од млађих инжењера у колективу Урбанистичког завода која је била учесник у неколико великих урбанистичких планова и анализа у прошлих неколико година. 
Предавање је конципирано у три целине, прва целина јесте визија пута развоја саобраћајног инжењера након завршетка факултета са дефинисаним потребним вештинама, стратегијама, тактикама, перманентном едукацијом и др. Друга целина се бавила описом посла руководиоца сектора за саобраћај и руководиоца Плана, односно начину организовања посла, рокова и људи, дефинисаном процедуром али и другим изазовима овог посла. Трећа целина предавања односила се на приказ актуелних стратешких и урбанистичких планова саобраћајне инфраструктуре али и других студија и анализа неопходних за разумевање и планирање саобраћајне мреже.
Предавању су присуствовали и професор Владимир Ђорић и доцент Драгана Петровић.

Top