Научни скуп

Научно-стручна конференција са међународним учешћем „Урбанизам и одрживи развој“

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод су уз подршку Инжењерске коморе Србије и под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Града Новог Пазара, организовали Научно-стручну конференцију са међународним учешћем под називом „Урбанизам и одрживи развој“, у периоду од 09. до 11. 05. 2024. године у Новом Пазару.

Рад конференције се одвијао у оквиру следећих тема:
I Урбанистичка искуства у 20 година примене "Закона о планирању и грађењу (изградњи)"
II Одрживи град будућности
III Потребни и пожељни облици и параметри у урбанистичким плановима у нас (Општи урбанистички показатељи, стамбене јединице и зеленило у њима)
IV Катастар непокретности за 21. век
V Улога професионалних корисника у државном систему управљања непокретностима

На конференцији је шесточлани тим Урбанистичког завода Београда ЈУП, презентовао три стручна рада, које можете детаљно прочитати у Зборнику:

ИЗАЗОВИ У ДЕФИНИСАЊУ НАЧИНА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ (страна 33.)
· Марија Косовић, Милица Хаџи Арсеновић

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ УРБАНИХ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРА: КОЈА ЈЕ МЕРА ЗА ЧОВЕКА? (страна 121.)
· Др Марија Лалошевић, Ана Јововић

ЧИЈА ЈЕ ПАРЦЕЛА? (страна 225.)
· Лидија Јовановић Ненадовић, Даница Мунижаба

Top