Обавештење
Петак, 03. септембар 2021.

Обавештење о наставку одржавања Јавне седнице Комисије за планове скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма, градска општина Савски венац

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са предметним Нацртом плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 23. септембра 2021. године, у 13 часова.

Top