Јавни увид
Петак, 17. децембар 2021.

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I-XIX) - (I фаза - 2. Етапа)

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I-XIX) - (I фаза - 2. Етапа), обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 20. децембра 2021. до 21. јануара 2022. године, сваког радног дана од 8 до 18 часова.

Јавна седница комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 1. фебруара 2022. године.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана сваким радним даном од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 21. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Top