Јавни увид

Јавни увид у План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер II фаза, целина 4, ГО Раковица и Чукарица

Јавни увид у План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер II фаза, целина 4, ГО Раковица и Чукарица, ће бити у периоду од 04. марта до 04.априла.2022.године у згради Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45 (у сутерену), сваког радног дана од 9-18 часова. Јавна седница Комисије за планове Скупштине града, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1 ( сала на 20 спрату) 05. маја 2022.године у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27.марта бр.43-45 ( у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у посаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр.1, најкасније до 04. априла 2022. године.

У току јавног увида, Нацрта плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „ Градски огласи, конкурси и тендери“.

Top