Обавештење
Четвртак, 05. мај 2022.

Термин наставка Јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртoм плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), градска општина Звездара

Наставак Јавне седнице Комисије за планове о предметном Нацрту плана одржаће се 9. маја 2022. године, са почетком у 12 часова у просторијама Скупштине Града Београда, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 6 (сала 10).

Top