Рани јавни увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЕОГРАДА 2041

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Генерални урбанистички план Београда 2041 обавиће се у  холу зграде Градске управе Града Београда, Трг Николе Пашића 6, у холу зграде Урбанистичког завода Београда, Булевар деспота Стефана 56 и у улици Кнез Михаилова 6, испред "Београдског излога" од 13. јуна до 30. јуна 2022. године, сваког радног дана од 12 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, сваког радног дана од 12 до 18 часова, у холу зграде Градске управе Града Београда, Трг Николе Пашића 6, у холу зграде Урбанистичког завода Београда, Булевар деспота Стефана 56 и у улици Кнез Михаилова 6, испред "Београдског излога".
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 30. јуна 2022. године.

Top