Јавни увид
Понедељак, 25. јул 2022.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМИНАЛА ЗА РАСУТЕ ТЕРЕТЕ НОВЕ ЛУКЕ У БЕОГРАДУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 28.јула до 5. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднелоје ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд, а у име Агенције за управљање лукама, Београд.
У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи".
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 5. августа 2022. године.

Top