Јавни увид

Јавни увид у план детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између улица Омладинских бригада и Аде Циганлије, градске општине Нови Београд и Чукарица

У понедељак 21. новембра 2022. године почиње јавни увид у план детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између улица Омладинских бригада и Аде Циганлије, градске општине Нови Београд и Чукарица, са Извештајем о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

Јавни увид обавиће се од 21. новембра 2022. до 21. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 21. децембром 2022. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се 27.јануара 2023.године у 13h.

У току јавног увида, Нацрт за јавни увид плана биће изложен и на сајту Града Београда http://www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Top