Рани јавни увид
Четвртак, 15. децембар 2022.

Рани јавни увид у просторни план подручја посебне намене батајничког канализационог система

Рани јавни увид у просторни план подручја посебне намене батајничког канализационог система, Градска општина Земун, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. децембра до 29. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. маja 2022. године.

Top