Рани јавни увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ НАСЕЉА РАСАДНИК И УЛИЦА КОЛУБАРСКИ ТРГ, КАРАЂОРЂЕВА, ДУШАНА НЕДЕЉКОВИЋА, ДАРЕ РАНЂИЋ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, СВЕТОГ САВЕ, ДР ЂОРЂА КОВАЧЕВИЋА И ДУШАНА ВУКОТИЋА У ЛАЗАРЕВЦУ

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ НАСЕЉА РАСАДНИК И УЛИЦА КОЛУБАРСКИ ТРГ, КАРАЂОРЂЕВА, ДУШАНА НЕДЕЉКОВИЋА, ДАРЕ РАНЂИЋ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, СВЕТОГ САВЕ, ДР ЂОРЂА КОВАЧЕВИЋА И ДУШАНА ВУКОТИЋА У ЛАЗАРЕВЦУ

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 27. марта до 10. априла 2023. године на званичној интернет страници ГО Лазаревац (www.lazarevac.rs) и у згради Општинске управе Градске општине Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (на првом спрату у холу испред Скупштинске сале), сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима даваће представник обрађивача плана дана 29.марта и 05.априла 2023. године у периоду од 10,00 до 14,00 часова у холу зграде Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (на првом спрату).

Заинтересована лица у току трајања раног јавног увида примедбе и сугестије на планирана решења могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42, преко писарнице општинске управе, закључно са 10. априлом 2023. године. 
Неблаговремене примедбе и сугестије неће бити разматране.
Поднете примедбе и сугестије које евидентира носилац израде предметног урбанистичког плана могу утицати на планска решења.

Top