Јавни увид

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система - I етапа

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система - I етапа са извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 06.09.2023. до 06.10.2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1, 24.10.2023. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1 најкасније до 6. октобра 2023. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

 

Top