Рани јавни увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део блока између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, градска општина Раковица

РАНИ ЈАВНИ УВИД у ПДР за део блока између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, градска општина Раковица, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 од 11.09.2023. до 25.09.2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45. Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25.09.2023. године.
У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Top