Јавни увид
Уторак, 19. септембар 2023.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНА I – XIX) (I ФАЗА – 3. ЕТАПА)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт имена и допуна плана обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 20. септембра до 20. октобра  2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 26. октобра 2023. године, у 13 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1 најкасније до 20. октобра 2023. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Top