Јавни увид

Јавни увид у Нацрт ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве - Етапа 1 - деоница Земунско поље - Национални стадион

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 3. октобра до 1. новембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Урбанистичког завода Београда, Булевар деспота Стефана 56, 23. новембра 2023. године, у 13 часова. 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком, од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 1. новембром 2023. године.

Top