Јавни увид

Јавни увид у Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Барајево (I фаза), градска општина Барајево

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. до 24. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 2. новембра 2023. године, у 13 часова

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана, уторком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске општине Барајево, Барајево, Светосавска бр. 2. 

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 24. октобром 2023. године.

Top