Јавни увид

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Булевар краља Александра, између улица Устаничке и Партизанске, градска општина Звездара

Јавни увид у Нацрт плана обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 10. јуна до 10. јула  2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Булевар деспота Стефана 56, 5. септембра 2024. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1 најкасније до 10. јула 2024. године.

Top